หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 2730-1761 (Former ISSN 0857-7951)
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2545 2546 2547 2548 2549 2550
> >>

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Simple Seismic Evaluation Methodology for Gravity-Designed Reinforced Concrete Building
2. การกรองและคัดเลือกใบมีดตัดรูปโค้งอิสระโดยอัตโนมัติ สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
3. Effect of Burner Type on Thermal Efficiency
4. การอบแห้งไม้ด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
5. ระบบอัจฉริยะสำหรับหุ่นยนต์สองขา

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การประมาณค่าความหนาแน่นแห้งสูงสุดและปริมาณน้ำที่เหมาะสมของทรายบดอัด
2. การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ เพื่อบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
3. Assessment of seismic Deficiency of Existing Reinforced Concrete Building in Bangkok
4. การศึกษาการใช้เถ้าแกลบ-เปลือกไม้เป็นวัสดุปอซโซลาน
5. Simple Seismic Evaluation Methodology for Gravity-Designed Reinforced Concrete Building
6. การวางแผนและควบคุมตารางเวลาและต้นทุนของโครงการย้ายระบบสายพานลำเลียง ถ่านหินลิกไนต์
7. Effect of Burner Type on Thermal Efficiency
8. Benzene Toluene and Xylene in Exhaust form Motorcycles

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. Coupled Analysis of Residual Soils Slope subjected to Rainfall
2. การพัฒนากำลังอัดของมอร์ต้าร์ซีเมนต์ภายใต้การบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟ โดยใช้เตาชนิดสายพานลำเลียง
3. Bend Beam Method Fracture Model II - Pusit Lertwattanaruk
4. Compressive strength of mixture proporting in ternary cementious systems
5. โปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์
6. การออกแบบตัวควบคุมสำหรับแขนหุ่นยนต์ข้อต่อเดียวแบบอ่อนตัว ภายใต้สัญญาณรบกวนที่มีขอบเขต
7. การจัดแบ่งภาระงานของเวปคลัสเตอร์ด้วยลำดับเสมือน
8. การพัฒนาระบบรถขนย้ายนำทางอัตโนมัติ
9. การพัฒนายานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงเพื่ออนาคต นนทรีอีสาน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. empirical strength equations for sut silty clay
2. การใช้เครื่องวิเคราะห์ energy dispersive x-ray fluorescence แบบพกพาเพื่อทดสอบสภาพของคอนกรีต
3. ผลของแร่ดินเบาหรือไดอะตอมไมต์ในปูนฉาบ
4. ซอฟต์แวร์สำหรับหาตำแหน่งจุดเดี่ยวความละเอียดสูงสำหรับข้อมูลจีพีเอสความถี่เดียว
5. การศึกษาการตรวจจับแท่งตัวนำโรเตอร์แตกหักในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
6. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทำถ่านอัดแท่งจากถ่านซังข้าวโพดและถ่านกะลามะพร้าว
7. การปรบปรุงคุณภาพการผลิตในบรืษัทผลิตสายไฮดรอลิกทนแรงดันสูง
8. การเชื่อมฟริกชันสเตอร์อลูมิเนียมผสมเกรด A5083 และเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400
9. Pilot-scale upflow pelletizer for thm precursor and turbidity removal from raw water for sup


<< <
2545 2546 2547 2548 2549 2550
> >>


Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT