หน้าหลัก
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
การส่งบทความและข้อแนะนำ
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

Manuscript Preparation Guidelines for EIT Engineering Journal of Research and Development

การเตรียมบทความสำหรับวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  
  คำแนะนำการเตรียมบทความต้นฉบับ
  Guidelines for EIT Research and Development Journal
  แบบฟอร์มการส่งบทความ
  วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการส่งบทความ
   
รูปแบบของการกลั่นกรองบทความ
การกลั่นกรองเป็นแบบ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
   

Copyright © 2022. All rights reserved. Powered By EIT