หน้าหลัก
กองบรรณาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
ขั้นตอนการส่งบทความ
สถานะบทความ
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

Manuscript Preparation Guidelines for EIT Engineering Journal of Research and Development

  คำแนะนำการเตรียมบทความต้นฉบับ
  Guidelines for EIT Research and Development Journal
  แบบฟอร์มการส่งบทความ
  วิธีการส่งบทความ และสิ่งที่ต้องส่ง
  จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารฯ
   
รูปแบบของการกลั่นกรองบทความ
การกลั่นกรองเป็นแบบ ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบผู้พิจารณา (Double-blind peer review)
   

Copyright © 2013. All rights reserved. Powered By EIT