หน้าหลัก
กองบรรณาธิการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัตราค่าสมาชิกวารสาร
อัตราค่าตีพิมพ์วารสาร
ขั้นตอนการส่งบทความ
สถานะบทความ
Web Links
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ฟรี!!


Username :   Password :  

วารสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
ชื่อ : วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
ISSN : 0857-7951
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออกสู่สังคมวิศวกรรมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงการ วิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิศวกร รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิศวกรรม สาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

<< <
2557 2558 2559 2560 2561 2562
> >>

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562

 
ลำดับ. หัวข้อ
1. การวิบัติของคานหูช้างรีแอ็คทีฟเพาเดอร์คอนกรีตไม่เสริมเหล็กปลอก
2. IDENTIFICATION OF SIGNIFICANT FACTORS IMPACTING PRECAST UTILIZATION IN CAMBODIA CONSTRUCTION INDUSTRY
3. การจัดลำดับปัจจัยที่มีความสำคัญด้านการบริการหลังการขายของการซ่อมแซมห้องชุด
4. พฤติกรรมการแอ่นตัวของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
5. อัลกอริทึมการแตกกิ่งและกำหนดขอบเขตสำหรับปัญหาการเดินทางของพนักงานขายภายใต้ความน่าจะเป็นที่กลับไปยังจุดเริ่มเดินทาง
6. การวิเคราะห์ที่ตั้งของบ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
7. MECHANICAL PROPERTIES OF PHRA WIHAN SANDSTONE UNDER SUBZERO TEMPERATURE
8. PERMEABILITY OF PHU PHAN AND SAO KHUA SANDSTONES UNDER HIGH CONFINING PRESSURES (10-50 MPa)
9. HEALING EFFECTIVENESS OF FRACTURES IN ROCK SALT AND POTASH


<< <
2557 2558 2559 2560 2561 2562
> >>


Copyright © 2013. All rights reserved. Powered By EIT